AMBULANTA MEDICOINTERNA

Investitor: Zasebni lastnik
Leto izgradnje: 2011
Arhitektura: O-Projekt d.o.o.

AMBULANTA MEDICOINTERNA

Investitor: Zasebni lastnik
Leto izgradnje: 2011
Arhitektura: O-Projekt d.o.o.

AMBULANTA MEDICOINTERNA

Investitor: Zasebni lastnik
Leto izgradnje: 2011
Arhitektura: O-Projekt d.o.o.

OPIS DEL

Za potrebe investitorja se je porušil star in dotrajan objekt ter zgradil nov zdravstveni objekt v Kočevju.

Tloris novega objekta je sestavljen iz dveh pravokotnikov gabaritov 16,10mx10,80m in 12,20mx10,30m. Zunanje in notranje nosilne stene so armiranobetonske debeline 20cm. Predelne stene so pretežno iz siporeksa, deloma iz mavčno kartonskih plošč. Predelne stene v ordinacijah morajo imeti zvočno zaščito 47 dB. Streha je dvokapna z naklonom 15° in je krita s pločevino.