V arhitekturnem biroju se ukvarjamo z izdelovanjem vseh vrst tehnične dokumentacije (pridobivanje gradbenega dovoljenja, projekti za izvedbo,…) , nadzorom izvajanja vseh projektiranih del v smislu gradbenih predpisov ter inženiring na področju gradbene in arhitekturne dejavnosti.

V arhitekturnem biroju se ukvarjamo z izdelovanjem vseh vrst tehnične dokumentacije (pridobivanje gradbenega dovoljenja, projekti za izvedbo,…) , nadzorom izvajanja vseh projektiranih del v smislu gradbenih predpisov ter inženiring na področju gradbene in arhitekturne dejavnosti.

V arhitekturnem biroju se ukvarjamo z izdelovanjem vseh vrst tehnične dokumentacije (pridobivanje gradbenega dovoljenja, projekti za izvedbo,…) , nadzorom izvajanja vseh projektiranih del v smislu gradbenih predpisov ter inženiring na področju gradbene in arhitekturne dejavnosti.

ARHITEKTURNI BIRO

Ko se je Obnova dodobra razvila, je bilo smiselno, da se ji pridruži še projektivni biro, saj sta stroki v tesni povezavi. Takšno sodelovanje pripomore k hitrejšim rešitvam projektov in izdelkov, s kadrom iz gradbenih konstrukcij (statike) in kadrom arhitekture se spopademo z vsakim tipom objekta, od industrijskih infrastrukturnih stanovanjskih objektov, pa vse do zunanjih ureditev in notranjega oblikovanja. Izdelamo vse vrste projektne dokumentacije od idejne zasnove do izvedenih del.

Temeljna ugotovitev, nujna za razumevanje in načrtovanje arhitekture je, da arhitekturna delo vedno nastaja v okviru nekega konteksta, oziroma tako imenovane projektne naloge. To pomeni, da mora naročnik najprej premisliti o lastnih potrebah in željah ter zmožnostih na podlagi katerih se določi smernice za nadaljnje dela. Arhitekt v samem procesu načrtovanja iz le-tega izhaja pri svojem delu pa skuša z naročnikom doseči najboljšo rešitev skladno z njim.

V letih našega delovanja smo navezali poslovne stike s projektanti spremljevalnih dejavnosti v arhitekturi, in sicer elektro, strojni, tehnološki, komunalni inženirji, izdelovalci elaboratov za požarno varnost, hrup, itd… Tako da lahko kot odgovorni vodje projekta prevzamemo celovit sklop, potreben za nek projekt.

PROJEKTIRANJE POSLOVNIH OBJEKTOV

PROJEKTIRANJE

POSLOVNIH OBJEKTOV

Projektiranje poslovnih stavb zahteva dobro poznavanje procesa dela, veljavno zakonodajo ter temeljito projektno nalogo, da so projektne rešitve ves čas funkcionalne, fleksibilne, predvsem pa narejene po meri naročnika, kar vključuje tudi upoštevanje ekonomike stroškov. Objekt mora biti oblikovan za dobro in kvalitetno delovno okolje.

Ambulanta Medicointerna

PROJEKTIRANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV

PROJEKTIRANJE

STANOVANJSKIH OBJEKTOV

Funkcionalnost, zasnova, trendi, materiali in velikost stanovanjskih objektov so se skozi leta precej spremenili. Tradicionalno stavbarstvo je nadomestilo sodobno, s stremenjem k trajnostnem, bolj zelenem, učinkovitejšem in varnejšem načrtovanju. Skrbeti je potrebno, da bodo zasnove objektov čim bolj fleksibilne, za lažje prilagajanje na stalno spreminjajoče se potrebe uporabnikov tekom njihove življenjske dobe.

gradnja projektiranje stanovanjskih objektov

PROJEKTIRANJE INDUSTRIJSKIH OBJEKTOV

PROJEKTIRANJE

INDUSTRIJSKIH
OBJEKTOV

Projektiranje industrijskih stavb zahteva dobro poznavanje procesa dela, veljavno zakonodajo ter temeljito projektno nalogo, ki vplivajo na proizvodni proces, glede na specifično vrsto proizvodnje. Projektne rešitve morajo biti ves čas funkcionalne, fleksibilne ter narejene po meri naročnika, s stalnim upoštevanjem ekonomike stroškov.

Kotlovnica na lesno biomaso Melamin

PROJEKTIRANJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

PROJEKTIRANJE

INFRASTRUKTURNIH
OBJEKTOV

Pri projektiranju infrastrukturnih objektov gre za gradbeno-inženirske objekte, ki služijo potrebam družbe oz. določeni vrsti izvajanja gospodarske javne službe državnega ali lokalnega pomena ali tvorijo omrežje, ki je zgrajeno v javno korist (npr. ceste, mostovi, oskrba z vodo, kanalizacija, električna omrežja, telekomunikacije…).

gradnja projektiranje infrastrukturnih objektov

stroški arhitekture

Cene posameznih faz projektne dokumentacije (IZP, DGD, PZI in PID) so prikazane v % od cene projektne dokumentacije za posamezno panogo. Cene projektantskega nadzora so določene v dodatnih % na ceno projektne dokumentacije za posamezno panogo.

10%

IZP

30%

DGD

50%

PZI

10%

PID

NAJNOVEJŠE REFERENCE

Naš seznam izpolnjuje raznolikost objektov, kar potrjuje našo vsestranskost in izkušnje iz več področij gradbeništva in arhitekture. Od industrijskih, šolskih, sakralnih objektov, pa do mostov, zunanjih ureditev in infrastrukturnih projektov.

Arhitekturni Biro
PONEDELJEK - PETEK
7:00 - 15:00
SOBOTA, NEDELJA IN PRAZNIKI
ZAPRTO
Arhitekturni Biro
PONEDELJEK - PETEK 7:00 - 15:00
PONEDELJEK - PETEK
7:00 - 15:00
SOBOTA, NEDELJA IN PRAZNIKI ZAPRTO

KONTAKTNE OSEBE

vodstvo
Lucija Kovačec
Direktor
Franci Rupnik
Prokurist
PROJEKTIRANJE
Lucija Kovačec, univ.dipl.inž.arh.
Pooblaščeni arhitekt
Jamal Jibrin, univ.dipl.inž.gradb.
Pooblaščeni inženir

O-Projekt d.o.o.
Trg Svetega Jerneja 4
1330 Kočevje

Id. št. za DDV: SI77954785
Matična št.: 1589334
Transakcijski račun: 02320-0090254819 pri Novi LB d.d.
Šifra dejavnosti: 71.111
Število zaposlenih: 12