BETONARNA KOČEVJE

Investitor: O-Projekt d.o.o.
Leto izgradnje: 2009
Arhitektura: O-Projekt d.o.o.

BETONARNA KOČEVJE

Investitor: O-Projekt d.o.o.
Leto izgradnje: 2009
Arhitektura: O-Projekt d.o.o.

BETONARNA KOČEVJE

Investitor: O-Projekt d.o.o.
Leto izgradnje: 2009
Arhitektura: O-Projekt d.o.o.

OPIS DEL

Betonarna je manj zahteven objekt in je po enotni klasifikaciji industrijska stavba. Maksimalna kapaciteta je 40 m3betona na uro in 20.000 m3 na leto. Je tipske izvedbe in je izvedena kot stroj na motorni pogon. Konstruirana je tako, da omogoča polnjenje avtomešalcev in tovornih vozil s kesonom.

Temelji, stene, jaški in reciklaža so iz armiranega betona in so klasično grajeni. Objekt je temeljen s točkovnimi temelji in temeljno ploščo iz armiranega betona. Prostor pod silosi (2 x 40 m3) je namenjen garderobi za zaposlene in priročnemu skladišču.