CENTER ZA SOCIALNO DELO

Investitor: Občina Kočevje
Leto izgradnje: 2012
Arhitektura: ZASNOVA-Gradbeni biro, Lovšin Tone s.p.

CENTER ZA SOCIALNO DELO

Investitor: Občina Kočevje
Leto izgradnje: 2012
Arhitektura: ZASNOVA-Gradbeni biro, Lovšin Tone s.p.

CENTER ZA SOCIALNO DELO

Investitor: Občina Kočevje
Leto izgradnje: 2012
Arhitektura: ZASNOVA-Gradbeni biro, Lovšin Tone s.p.

OPIS DEL

Rekonstrukcija in prenova bivše policijske postaje na Ljubljanski cesti 9 v Kočevju za potrebe Centra za socialno delo. Objekt je starejša stavba, grajena najverjetneje v 19. stoletju kot mestna vila in je bila kasneje rekonstruirana in adaptirana za drugačen namen. Sedaj je spomeniško zaščiten kot vila Roethel-Schleimer.

Objekt je pravilne pravokotne oblike dimenzij 16,15×11,50 m s centralno postavljenim nepodkletenim izzidkom na SZ strani dimenzij 5,50×4,10 m. Obsega delno klet, pritličje, nadstropje in izkoriščeno mansardo. Pokrit je s simetrično štirikapnico, smeri slemena SZ-JV, naklona 35. Na izzidku je trikapna streha naklona 22°. Nosilna kontrukcija objekta je v masivni izvedbi, kamen – opeka, deloma tudi stropi pritličja in kleti ter z lesenimi stropi na večjem delu tloria in lesenim ostrešjem. Fasada je izvedena v ometu in je bogato členjena z venci ter profiliranimi okenskimi okvirji v nadstropju.Odprtine oken ulične fasade so bogato okrašene, vogali objekta so izvedeni kot šivani. Podobno je izvedena lesena fasada prizidka, ki je v nadstropju izvedena kot lesena zaprta uta v belo pleskanem lesu. Zunanje površine ob objektu so tlakovane z asfaltom in deloma s pranimi ploščami, betonskimi tlakovci in granitnimi kockami.