Sektor podjetja Obnove se ukvarja z izvajanjem nizkih in visokih gradenj, tako za industrijske, poslovne, stanovanjske, javne in sakralne objekte, kot tudi še za marsikatere druge vrste objektov. Izvajamo tudi zbiranje recikliranih gradbenih odpadkov.

Sektor podjetja Obnove se ukvarja z izvajanjem nizkih in visokih gradenj, tako za industrijske, poslovne, stanovanjske, javne in sakralne objekte, kot tudi še za marsikatere druge vrste objektov. Izvajamo tudi zbiranje recikliranih gradbenih odpadkov.

Sektor podjetja Obnove se ukvarja z izvajanjem nizkih in visokih gradenj, tako za industrijske, poslovne, stanovanjske, javne in sakralne objekte, kot tudi še za marsikatere druge vrste objektov. Izvajamo tudi zbiranje recikliranih gradbenih odpadkov.

splošno GRADBENIŠTVO

Temelji podjetja izhajajo iz dolgoletne tradicije gradbeništva v Kočevju, ki je bilo že v preteklosti poznano širom Evrope. Podjetje razpolaga z lastnimi ekipami, kot so železokrivnica, strojni in vozni park, fasaderji in slikopleskarji, keramičarji, zidarji in tesarji. Za vsa ostala dela, ki so potrebna za finalno izvedbo projekta pa sodelujemo s priznanimi kooperanti.

gradnja in adaptacija poslovno STANOVANJSKIH OBJEKTOV

Lotimo se vse od gradnje samostojnih blokov, večstanovanjskih in družinskih hiš, blokovskih naselij, prestižnih vil, pa do gradnje poslovnih objektov in poslovnih stavb, kar so praviloma projekti za zahtevne uporabnike. Stanovanjske gradnje sledijo modernim smernicam k nižanju stroškov, cenejšemu vzdrževanju in predvsem eko gradnji, medtem ko je pri gradnji poslovnih objektov zelo pomembna tudi tehnologija, vrhunski materiali in dovršenost. Naša strokovna ekipa pa je pripravljena sprejeti vse izzive.

Projektiranje, gradnja, adaptacija, stanovanjskih objektov

gradnja in adaptacija INDUSTRIJSKIH OBJEKTOV

Pri gradnji industrijskih objektov je naročnikom poleg kvalitete in cenovnega okvirja projekta najbolj pomembno doseganje roka izvedbe zaradi samega odprtja podjetja. Seveda pa nikakor na ta račun ne sme trpeti kvaliteta same izvedbe. Vsega tega se dobro zavedamo, zato realno ocenimo celoten projekt že na začetku in naročniku tudi povemo, kaj je možno in kaj ne. V veliko prednost nam je tudi dejstvo, da lahko ponudimo celostno storitev in da delujemo na več gradbenih področjih, ki se med sabo dopolnjujejo.

gradnja projektiranje industrijskih objektov

gradnja in adaptacija INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

Gradimo in obnavljamo vse od izobraževalnih, zdravstvenih do športnih in ostalih družbeno pomembnih objektov, med drugim tudi mostove. Ponavadi gradnja le teh s sabo prinese tudi druge gradnje, oziroma ureditev v sami okolici objekta. Tu štejemo gradnje parkirišč, popravila ali rekonstrukcije cest in podobna dela, ki so pomembna za funkcionalnost in celostni izgled objekta. S kvalitetno izvedbo takšnih projektov vedno radi doprinesemo dodano vrednost lokalnemu okolju, v katerega so vpeti.

Projektiranje, gradnja, adaptacija, infrastrukturnih objektov

STROŠKI GRADNJE

Pred začetkom gradnje je priporočljivo skleniti gradbeno pogodbo. Dobra gradbena pogodba obsega natančne določbe o splošnih tehničnih pogojih, ki jim mora ustrezati posamezno izvedeno delo. Gradbena pogodba mora vsebovati čim bolj natančno vrednost del s specificiranim davkom, opredelitev začetka in zaključka del, določbe o opravičljivih zamudah, način obračunavanja del, način plačevanja del, način obravnave storjenih napak, rok za odpravo teh napak, opredelitev obveznosti naročnika in izvajalca, izvajalčevo jamstvo odlične kakovosti opravljenih del, višina penalov ob zamudi, imena delovodij in nadzornika.

Stroški gradnje objekta so navadno razporejeni v sledeči obliki:

47%

vseh stroškov predstavlja gradnja objekta
do vključno III. gradbene faze

37%

predstavlja izvedba
IV. gradbene faze

16%

dokončanje objekta
oz izvedba V. gradbene faze

NAJNOVEJŠE REFERENCE

Naš seznam izpolnjuje raznolikost objektov, kar potrjuje našo vsestranskost in izkušnje iz več področij gradbeništva in arhitekture. Od industrijskih, šolskih, sakralnih objektov, pa do mostov, zunanjih ureditev in infrastrukturnih projektov.

Gradbena pisarna
(01) 895 36 72
(01) 895 41 33
PONEDELJEK - PETEK
7:00 - 15:00
SOBOTA, NEDELJA IN PRAZNIKI
ZAPRTO
Gradbena pisarna
(01) 895 36 72
(01) 895 41 33
PONEDELJEK - PETEK 7:00 - 15:00
PONEDELJEK - PETEK
7:00 - 15:00
SOBOTA, NEDELJA IN PRAZNIKI ZAPRTO

KONTAKTNE OSEBE

vodstvo
Lucija Kovačec
Direktor
Franci Rupnik
Prokurist
Pisarna
Marjeta Rupnik
Tajništvo, FRS in kadrovska služba
Jasmina Bučar
Komerciala
Franc Zupančič
Kalkulacije
franc.zupancic@obnova-kocevje.si
Operativa
Branko Kverh
Danijel Papež
Operativa
Branko Kverh
Danijel Papež

Obnova Kočevje d.o.o.
Trg Svetega Jerneja 4
1330 Kočevje

Id. št. za DDV: SI 81226055
Matična številka: 5455065
TRR: 02320-0017088204 pri Novi LB d.d.
Šifra dejavnosti: 45.210
Število zaposlenih: 60