Bogate izkušnje v gradbeništvu smo v času delovanja nadgradili s proizvodnjo, transportom in prodajo peska različnih frakcij. Razpolagamo z obsežno mehanizacijo, ki je nujna za zadovoljitev različnih potreb na trgu želja strank.

Bogate izkušnje v gradbeništvu smo v času delovanja nadgradili s proizvodnjo, transportom in prodajo peska različnih frakcij. Razpolagamo z obsežno mehanizacijo, ki je nujna za zadovoljitev različnih potreb na trgu želja strank.

Bogate izkušnje v gradbeništvu smo v času delovanja nadgradili s proizvodnjo, transportom in prodajo peska različnih frakcij. Razpolagamo z obsežno mehanizacijo, ki je nujna za zadovoljitev različnih potreb na trgu želja strank.

RAZVOJ KAMNOLOMA

Zaradi razvoja betonarne in vse uspešnejšega delovanja, oddaljenosti obstoječih kamnolomov in nenazadnje vse strožjega trga, smo prišli do potrebe po lastnem pridobivanju agregata iz lokalnega kraja. Ta možnost se je odprla, ko smo ugotovili, da je na področju Male gore v Občini Kočevje možen prostor za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine. Po več neuspešnih poizkusih smo bili na koncu le uspešni in smo z januarjem 2015 pridobili koncesijo od Republike Slovenije, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, za rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna apnenec v pridobivalnem prostoru Kamnolom Mala gora za dobo 23 let.

CENIK PESKA

Veljavni cenik kamnolomskih peskov – apnenec od dne 1.6.2020 do preklica.

AGREGAT

TIP
Cena brez DDV €/m3
22 % DDV
Cena z DDV €/m3
Pesek (0-4)
14,00 €
3,08 €
17,08 €
Pesek (4-8)
11,50 €
2,53 €
14,03 €
Pesek (0-8)
11,30 €
2,49 €
13,79 €
Pesek (8-16)
11,30 €
2,49 €
13,79 €