MOST PREKO RINŽE NA MAROFU

Investitor: Občina Kočevje
Leto izgradnje: 2013
Arhitektura: O-Projekt d.o.o.

MOST PREKO RINŽE NA MAROFU

Investitor: Občina Kočevje
Leto izgradnje: 2013
Arhitektura: O-Projekt d.o.o.

MOST PREKO RINŽE NA MAROFU

Investitor: Občina Kočevje
Leto izgradnje: 2013
Arhitektura: O-Projekt d.o.o.

OPIS DEL

Odstranitev objekta in nadomestna gradnja obstoječega mostu na Marofu v Kočevju nad strugo reke Sprednje Rinže.

Obstoječi most se zaradi dotrajanosti konstrukcije in preozkega vozišča za sodobne potrebe, poruši. Pred pričetkom gradnje novega mostu, je bilo potrebno rečno strugo Rinže začasno speljati po drugi poti, in sicer se je le-to premaknilo za 5-10m v desno v smeri toka reke. Novi most ima dva vozna pasova, vozišče pa ima ob straneh varovalno kovinsko ograjo. Konstrukcija je armirano betonska, vozišče pa je asfaltirano. Most je temeljen kombinirano s točkovnimi in pasovnimi AB temelji.