MOST PREKO RINŽE V DOLGI VASI

Investitor: Občina Kočevje
Leto izgradnje: 2014
Arhitektura: Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.

MOST PREKO RINŽE V DOLGI VASI

Investitor: Občina Kočevje
Leto izgradnje: 2014
Arhitektura: Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.

MOST PREKO RINŽE V DOLGI VASI

Investitor: Občina Kočevje
Leto izgradnje: 2014
Arhitektura: Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.

OPIS DEL

Sanacija že obstoječega mostu v Dolgi vasi pri Kočevju nad strugo reke Sprednje Rinže.

Obstoječi most se je zaradi dotrajanosti konstrukcije rekonstruiral. Obstoječo kamnito oporno zidovje nasipa se je očistilo rastlinja in preperele malte ter se jih na novo fugiralo s polimerno cementno malto. Novi most ima dva vozna pasu, vozišče pa ima ob straneh varovalno kovinsko ograjo. Konstrukcija je kombinacija starih kamnitih opornih zidov ter armirano betonske plošče, vozišče pa je asfaltirano.