SKUPINA OBNOVA

Skupino Obnova sestavljajo podjetja Obnova, ki se ukvarja s splošnimi gradbenimi deli in podjetje O-Projekt, ki ga sestavljajo arhitekturni biro, betonarna, kamnolom in predelava gradbenih odpadkov. Skupaj delujemo dobro, pokazatelj tega pa so izredno kvalitetno izpeljani projekti. Kot eno izmed vodilnih gradbenih podjetij v zahodno dolenjski regiji skušamo nuditi celostne storitve na področju gradbeništva, projektiranja in prodaje betona ter peska. Želimo delati varno in strokovno ter postati dober in zanesljiv poslovni partner. Skupina Obnova želimo postati ena vodilnejših in priznanih podjetij v Sloveniji na področju gradbeništva, projektiranja, ponudbe betonskih mešanic in dobaviteljev peska. Tudi v bodoče si bomo prizadevali graditi na kvaliteti in razvoju kadrov in storitev za zadovoljitev tako naročnikov kot zaposlenih.

ZANESLJIVI IZVAJALCI

PRIZNANI ARHITEKTI

Kot pooblaščeni arhitekti lahko z izdelavo projektne in tehnične dokumentacije strankam pomagamo priti do objekta po izbranih željah.

VISOKOKVALITETNI BETONI

Na naši poti smo se srečali s situacijami, ki so nas pripeljale do ideje lastne betonarne, ki bi konkurirala s kvaliteto. Projekt nam je pomagal omogočiti EU sklad za regionalni razvoj.

OD PESKA DO IZDELKA

Možnost za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna smo pred leti uresničili in lahko sedaj sami oskrbujemo betonarno, ponujamo pa tudi peske za vse uporabnike.

PREDELAVA ODPADKOV

Da bi kar najbolj zmanjšali vpliv gradbeništva na okolje, je potrebno zmanjšati uporabo primarnih virov ter poskrbeti za pripravo in uporabo sekundarnih surovin.

NAŠE POSLANSTVO

Kot eno izmed vodilnih gradbenih podjetij v zahodno dolenjski regiji skušamo nuditi celostne storitve na področju gradbeništva in projektiranja. Želimo delati varno in strokovno ter postati dober in zanesljiv poslovni partner. 

Skupina Obnova

NAŠA VIZIJA

Skupina Obnova želimo postati ena vodilnejšin in priznanih podjetij v Sloveniji na področju gradbeništva in projektiranja. Tudi v bodoče si bomo prizadevali graditi na kvaliteti in razvoju kadrov in storitev za zadovoljitev tako naročnikov kot zaposlenih. 

Skupina Obnova

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1991 z namenom izvajanja vseh vrst gradbenih del. Temelji podjetja izhajajo iz dolgoletne tradicije gradbeništva v Kočevju, ki je bilo že v preteklosti poznano širom Evrope.

Bogate izkušnje smo v času delovanja nadgradili s strokovnim znanjem in moderno mehanizacijo, tako da smo lahko kos tudi najzahtevnejšim izzivom. K izvedbi vsakega projekta pristopimo celovito ter v skladu z zakonskimi določili in skušamo zadostiti željam naročnika. Vodila našega dela temeljijo na načelih dobre poslovne prakse, visoke kvalitete ter pravočasno in v rokih izdelanih pogodbenih določilih.

Podjetje razpolaga z naslednjimi lastnimi ekipami: železokrivnica, strojni in vozni park, fasaderji in slikopleskarji, keramičarji, zidarji in tesarji. Za vsa ostala dela, ki so potrebna za finalno izvedbo projekta pa sodelujemo s priznanimi kooperanti.

Ustanovitev projektivnega podjetja O-Projekt d.o.o. je omogočila skupini Obnova celostno podobo. Ker ima O-Projekt d.o.o svoj sedež v upravni hiši Obnova Kočevje d.o.o., na Trgu Svetega Jerneja 4 v Kočevju, lahko stranki na enem mestu ponudimo kompletno storitev v zvezi z gradnjo ali prenovo in sicer od priprave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, do izdelave projektov in na koncu do izgradnje in finalne izdelave objekta.

Temu se pridružuje še betonarna s katero lahko ponudimo visokokvalitetne betone ter kamnolom, ki omogoča pester izbor peska.

Ko se je Obnova dodobra razvila, je bilo smiselno, da se ji pridruži še projektivni biro, saj sta stroki v tesni povezavi. Takšno sodelovanje pripomore k hitrejšim rešitvam projektov in izdelkov, s kadrom iz gradbenih konstrukcij (statike) in kadrom arhitekture se spopademo z vsakim tipom objekta, od industrijskih infrastrukturnih stanovanjskih objektov, pa vse do zunanjih ureditev in notranjega oblikovanja. Izdelamo vse vrste projektne dokumentacije od idejne zasnove do izvedenih del.

Temeljna ugotovitev, nujna za razumevanje in načrtovanje arhitekture je, da arhitekturna delo vedno nastaja v okviru nekega konteksta, oziroma tako imenovane projektne naloge. To pomeni, da mora naročnik najprej premisliti o lastnih potrebah in željah ter zmožnostih na podlagi katerih se določi smernice za nadaljnje dela. Arhitekt v samem procesu načrtovanja iz le-tega izhaja pri svojem delu pa skuša z naročnikom doseči najboljšo rešitev skladno z njim.

V letih našega delovanja smo navezali poslovne stike s projektanti spremljevalnih dejavnosti v arhitekturi, in sicer elektro, strojni, tehnološki, komunalni inženirji, izdelovalci elaboratov za požarno varnost, hrup, itd… Tako da lahko kot odgovorni vodje projekta prevzamemo celovit sklop, potreben za nek projekt.

razvoj skupine

1991

Ustanovitev Obnova Kočevje d.o.o.

2001

Ustanovitev O-Projekt d.o.o.

2004

Priključitev Kogra d.o.o.

2009

Betonarna

2012

Predelava gradbenih odpadkov

2015

Kamnolom

1991

Ustanovitev Obnova Kočevje d.o.o.

Obnova Kočevje
projektiranje kočevje

2001

Ustanovitev O-Projekt d.o.o.

2004

Priključitev Kogra d.o.o.

gradbeništvo kočevje
Betonarna Kočevje

2009

Betonarna

2012

Predelava gradbenih odpadkov

Predelava gradbenih odpadkov
Peskokop kamnolom Mala Gora Kočevje

2015

Kamnolom

ZAUPAJO NAM