OSNOVNA ŠOLA STARA CERKEV

Investitor: Občina Kočevje
Leto izgradnje: 2014
Arhitektura: AG-Inženiring d.o.o.

OSNOVNA ŠOLA STARA CERKEV

Investitor: Občina Kočevje
Leto izgradnje: 2014
Arhitektura: AG-Inženiring d.o.o

OSNOVNA ŠOLA STARA CERKEV

Investitor: Občina Kočevje
Leto izgradnje: 2014
Arhitektura: AG-Inženiring d.o.o

OPIS DEL

Pri požaru je bilo v celoti uničeno nadstropje zgrajeno v 2. fazi – dilatacija ob stari šoli. Pritličje tega dela objekta ni pogorelo, je pa bilo poškodovano pri gašenju požara, stene in tlaki so bili prepojeni z vodo. Pritličje pod pogorelim delom se prenovi v celoti, ohranijo se obstoječe nosilne stene, stopnišča, pozicije sanitarij in vhodov. Konstrukcijska zasnova pritličja obstoječega objekta je v osnovi AB konstrukcija iz sistema prečnih in vzdolžnih AB sten. Pritličje objekta se nadgradi z jekleno in leseno nosilno konstrukcijo.Nad nadstropjem se prostor podstrešja delno izkoristi kot nosilna platforma za strojne instalacije – klimate ter drugo opremo. Dostop v prostore podstrehe je omogočen preko jeklenega stopnišča.Nove fasadne stene se izvedejo kot montažne-lesena fasadna polnila z izvedbo dodatne toplotne izolacije, finalno obdelane z zaključnim fasadnim slojem. V nadstropju se glede na namembnost posameznih prostorov izvedejo stene tipa Knauf iz mavčno kartonskih plošč z ustrezno zvočno izolativnostjo. Okna in vrata so lesene izvedbe. Linije in dimenzije oken sledijo oknom v ohranjenem delu šole. Streha je sestavljena dvokapnica, enakega naklona kot ohranjeni del objekta. Tako kot ostala streha, bo tudi ta streha krita z opečno kritino. Glavna dva vhoda v šolo sta poudarjena s preprostima nadstreškoma in dvokapnico nad njima. Nadstropje je v celoti pogorelo in se uredi na novo. Obstoječim AB konstrukcijam je dodana nova AB konstrukcija dvigalnega jaška. Obstoječi temelji so povezani z novo AB talno ploščo. Nedelujoči javni bazen smo s preureditvijo spremenili v mestno knjižnico.