PRAVNA OBVESTILA

Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) je podjetje Obnova d.o.o. (v nadaljevanju Obnova oz. podjetje) nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu (besedila, fotografije, skice, zemljevidi in načrti, avdio-video posnetki, računalniški programi) objavljenimi na spletnem mestu Obnove.

To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja Obnove prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in karšno koli razširjanje v komercialne namene. Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) sta izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. ZASP (člen 50) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno, uporabo.