PRENOVA ŠEŠKOVEGA DOMA V KOČEVJU

Investitor: Občina Kočevje
Leto izgradnje: 2015
Arhitektura: O-Projekt d.o.o.

PRENOVA ŠEŠKOVEGA DOMA V KOČEVJU

Investitor: Občina Kočevje
Leto izgradnje: 2015
Arhitektura: O-Projekt d.o.o.

PRENOVA ŠEŠKOVEGA DOMA V KOČEVJU

Investitor: Občina Kočevje
Leto izgradnje: 2015
Arhitektura: O-Projekt d.o.o.

OPIS DEL

Ker je objekt kulturnovarstveni spomenik državnega pomena, je prenova potekala pod strogim nadzorom predstavnikov Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Prenovila se je dotrajana streha, fasada, stavbno pohištvo na ovoju stavbe, prizidek ter kompletna zunanja ureditev. Streha se je na novo prekrila z vso potrebno izolacijo in z opečnimi zarezniki, morebitni poškodovani špirovci so se zamenjali z novimi, dodali so se točkovni in linijski snegolovi, popravili so se žlebovi, ki so sedaj ogrevani. Fasada se je pri podzidku očistila in sanirala, omet se je na novo preplastil, odstranile so se vse zunanje klima enote. Vse členitve fasade ostanejo enake. Stavbno pohištvo je leseno, oblika oken se je poenotila, glavna vhodna vrata so se izdelala nova po vzoru prvotnih. Zunanje klima enote je nadomestil eden večji klimat, ki je postavljen zunaj in je obdan z leseno ograjo. Utore za inštalacije notranjih klima enot se je izvedlo v fasadi, katere se je nato zazidalo in s tem skrilo s fasadnim ometom. Pri glavnemu vhodu se je dodatno izvedla klančina za gibalno ovirane. Finalna obdelava vseh zunanjih stopnic, klančine in pločnika je pran terac iz lokalnega peska. Asfaltno površino pred objektom se je zamenjalo z granitnimi kockami, peščene površine se izravna in dosuje s svežim peskom. Ob vhodu v objekt se je uredilo dva parkirišča za invalide, ostale površine pa so se uredile tako, da je parkiranje na njih prepovedano, izjema sta peščeni površini ob straneh objekta, kjer velja občasni dovoljen režim. Ob objektu so postavljene tudi nove klopi in in stjala za kolesa.