TRŽNICA IN LIKOVNI SALON KOČEVJE

Investitor: Občina Kočevje
Leto izgradnje: 2014
Arhitektura: AG-Inženiring d.o.o.

TRŽNICA IN LIKOVNI SALON KOČEVJE

Investitor: Občina Kočevje
Leto izgradnje: 2014
Arhitektura: AG-Inženiring d.o.o.

TRŽNICA IN LIKOVNI SALON KOČEVJE

Investitor: Občina Kočevje
Leto izgradnje: 2014
Arhitektura: AG-Inženiring d.o.o.

OPIS DEL

Rekonstrukcija in sanacija tržnice z obstoječim objektom Likovnega salona, ki se nahaja v centru mestnega jedra v Kočevju.

Obstoječi objekt likovnega salona je bil zgrajen v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Objekt je zasnovan iz AB konstrukcijskih elementov in je višinsko opredeljen v pritličje in nadstropje. Del objekta je sestavljen iz obstoječe okvirne AB nosilne konstrukcije z opečnimi polnili v nadstropju med okvirji. Zunanje stene prenovljenega objekta so opečne, stene dozidave pa so iz vodotesnega armiranega betona. Pritlični oziroma pokriti del objekta predstavlja odprt prostor s stebri po obodu, katerih površina se ponovno izvedena v štokanem betonu. Fasada v nadstropju je izvedena v zaglajenem in grobem zidarskem ometu. Objekt je toplotno izolira z notranje strani, tako da se na fasadi objekta ohranjena obstoječa členitev z vidnimi AB okvirji nosilne konstrukcije. Večnamenski prostor je dodatno osvetljen z naravno svetlobo in odpre proti reki Rinži z večjo stekleno površino v fasadi. Dozidava objekta je izvedena pod zunanjimi vhodnim stopnicami in sicer iz brušenega betona. Streha je ravna po vzoru na prvotno izvedbo, naklona 2-3%.