TURISTIČNI CENTER KOZOLEC JEZERO

Investitor: Občina Kočevje
Leto izgradnje: 2011
Arhitektura: DETAJL d.o.o.

TURISTIČNI CENTER KOZOLEC JEZERO

Investitor: Občina Kočevje
Leto izgradnje: 2011
Arhitektura: DETAJL d.o.o.

TURISTIČNI CENTER KOZOLEC JEZERO

Investitor: Občina Kočevje
Leto izgradnje: 2011
Arhitektura: DETAJL d.o.o.

OPIS DEL

Prvotno je bil objekt predviden za rekonstrukcijo, vendar se je pri rušitvah I. faze izkazalo, da prenova ni racionalna, zato se je investitor odločil za rušitev objekta in novogradnjo.

Objekt tik ob južnem dostopu na območje ima arhitekturno tipologijo kozolca, ki je z leseno konstrukcijo zastekljen ter tako ustvari prostore za galerijo spominkov in prodajalno ter zgornje prostore za administracijo. Konstrukcija je v celoti lesena. Streha je dvokapnica s čopom na leseni konstrukciji in krita z opečnim zareznikom. Objekt je preko steklenega prehoda – vetrolov – povezan s sosednjim objektom, kateri je rekonstruiran. Rekonstrukcija tega dela objekta zajema odstranitev obstoječih tlakov, spuščenih stropov, zgornje medetaže in stopnišča. Rekonstruirana je tudi lesena strešna konstrukcija nad obstoječo pisarniško medetažo. Salonitno kritino se je odstranilo ter zamenjalo z opečnim zareznikom. Oblikovana je bila nova fasada, ki se odpir na novo oblikovani notranji atrij ali južni vrt.