VEČNAMENSKI OBJEKT V BABNEM POLJU

Investitor: Občina Loška dolina
Leto izgradnje: 2014
Arhitektura: Biro Ars Vita d.o.o.

VEČNAMENSKI OBJEKT V BABNEM POLJU

Investitor: Občina Loška dolina
Leto izgradnje: 2014
Arhitektura: Biro Ars Vita d.o.o.

VEČNAMENSKI OBJEKT V BABNEM POLJU

Investitor: Občina Loška dolina
Leto izgradnje: 2014
Arhitektura: Biro Ars Vita d.o.o.

OPIS DEL

Zunanja in notranja prenova ter ureditev večnamenskega objekta za potrebe Občine Loška dolina v Babnem polju. Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Kompletna prenova vseh prostorov v objektu, kot so telovadnica, čajna kuhinja, vsi hodniki, vse sanitarije, stopnišče ter računalniška soba. Prenovi se streha in sicer se zamenja kritina. Fasada se na novo toplotno izolira in obdela s finalnim slojem iz akrilne barve. Zunanja ureditev zajema ureditev dvorišča, športnega ter športnega igrišča.